ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη,HDL(καλή χοληστερόλη),LDL(κακή χοληστερόλη), τριγλυκερίδια. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΣ

SGOT,SGPT,γ-GT,Αλκαλική Φωσφατάση,Χολερυθρίνη Ολική, Άμεση και Έμμεση. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + ΗΠΑΤΙΚΗ + ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γενική αίματος,σάκχαρο,ουρία, κρεατινίνη, ολική χοληστερόλη,HDL(καλή χοληστερόλη),LDL(κακή χοληστερόλη), τριγλυκερίδια, ουρικό οξύ, σίδηρος, SGOT και SGPT. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική αίματος,ΤΚΕ,σάκχαρο,ουρία,κρεατινίνη, ολική χοληστερόλη,HDL(καλή χοληστερόλη),LDL(κακή χοληστερόλη),τριγλυκερίδια,ουρικό οξύ,σίδηρος,SGOT και SGPT,γ-GT,ALP,νάτριο, κάλιο, CPK,LDH,γενική ούρων. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (+PSA)

Γενική αίματος,ΤΚΕ,σάκχαρο,ουρία,κρεατινίνη, ολική χοληστερόλη,HDL(καλή χοληστερόλη),LDL(κακή χοληστερόλη),τριγλυκερίδια,ουρικό οξύ,σίδηρος,SGOT και SGPT,γ-GT,ALP,νάτριο,κάλιο, CPK,LDH,γενική ούρων,PSA. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (+ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ)

Γενική αίματος,ΤΚΕ,σάκχαρο,ουρία,κρεατινίνη, ολική χοληστερόλη,HDL(καλή χοληστερόλη),LDL(κακή χοληστερόλη),τριγλυκερίδια,ουρικό οξύ,σίδηρος,SGOT και SGPT,γ-GT,ALP,νάτριο, κάλιο, CPK,LDH,γενική ούρων,T3,T4,TSH. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

TSH, T3, T4. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (+ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ)

TSH, T3, T4, Anti-TG, Anti-TPO. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Γενική αίματος,Σίδηρος,Φερριτίνη,Βιταμίνη Β12,Φυλλικό οξύ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ

Ηπατίτιδα Β (HBsAg),Ηπατίτιδα C (AntiHCV), AIDS (HIV),σύφιλη (VDRL). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ