ΠΗΓΕΣ:

1. J. G. Salway, Ιατρική Βιοχημεία με μια Ματιά, 2η Έκδοση. Blackwell Publishing, 2006. σ. 49.

2. Lelli JL, Becks LL, Dabrowska MI, Hinshaw DB (1998). «ATP converts necrosis to apoptosis in oxidant-injured endothelial cells». Free Radic. Biol. Med. 25 (6): 694–702. 

3.Devasagayam, TPA; Tilac JC, Boloor KK, Sane Ketaki S, Ghaskadbi Saroj S, Lele RD (October 2004). «Free Radicals and Antioxidants in Human Health: Current Status and Future Prospects». Journal of Association of Physicians of India 52: 796.

4. Lennon SV, Martin SJ, Cotter TG (1991). «Dose-dependent induction of apoptosis in human tumour cell lines by widely diverging stimuli». Cell Prolif. 24 (2): 203–14.

5.News Medical: Oxidative Stress and Oxidants

6.Meyers DG, Maloley PA, Weeks D (1996). «Safety of antioxidant vitamins». Arch. Intern. Med. 156 (9): 925–35.

7.ScienceDirect: Oxidative stress, exercise, and antioxidant supplementation

 8.Gems D, Partridge L (March 2008). «Stress-response hormesis and aging: "that which does not kill us makes us stronger"»Cell Metab. 7 (3): 200–3.

9. Nathan C, Shiloh MU (2000). «Reactive oxygen and nitrogen intermediates in the relationship between mammalian hosts and microbial pathogens»Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97 (16): 8841–8. 

10.Rice-Evans CA, Gopinathan V (1995). «Oxygen toxicity, free radicals and antioxidants in human disease: biochemical implications in atherosclerosis and the problems of premature neonates». Essays Biochem. 29: 39–63.