ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και η σωστή τους ερμηνεία μέσω της συσχέτισης με την κλινική εικόνα του ασθενούς, είναι η βάση για τη σωστή θεραπεία.