ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

Ολική χοληστερόλη, HDL(καλή χοληστερόλη), LDL(κακή χοληστερόλη), τριγλυκερίδια, VLDL, ολικά λιπίδια, αθηρωματικός δείκτης.
Τιμή : 20 ευρώ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΣ

Τρανσαμινάσες (SGOT,SGPT) , γ-GT, Αλκαλική Φωσφατάση, Χολερυθρίνη Ολική, Άμεση και Έμμεση.
Τιμή : 20 ευρώ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + ΗΠΑΤΙΚΗ + ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ολική χοληστερόλη, HDL(καλή χοληστερόλη), LDL(κακή χοληστερόλη), VLDL, ολικά λιπίδια, αθηρωματικός δείκτης, τριγλυκερίδια, ουρικό οξύ, σίδηρος, SGOT και SGPT, γ-Gt, αλκαλική φωσφατάση, γενική ούρων.
Τιμή : 35 ευρώ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Όλα τα παραπάνω και: νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο, χολερυθρίνη ολική, άμεση και έμμεση, CPK,LDH,.
Τιμή : 50 ευρώ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (+PSA)

Πλήρης έλεγχος + PSA.
Τιμή : 60 ευρώ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (+ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ)

Πλήρης έλεγχος + TSH, T3, T4.
Τιμή : 60 ευρώ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

TSH, T3, T4.
Τιμή : 35 ευρώ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (+ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ)

TSH, T3, T4, Anti-TG, Anti-TPO.
Τιμή : 45 ευρώ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Γενική αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ.
Τιμή : 35 ευρώ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ

Ηπατίτιδα Β (HBsAg), Ηπατίτιδα C (AntiHCV), AIDS (HIV), σύφιλη (RPR).
Τιμή : 35 ευρώ.